Tag: Luck Ya Shabdaat Don Akshre Aahet

Mehnat Ani Nashib

“लक” – या शब्दात दोन अक्षरे आहेत,
“भाग्य” – या शब्दात अडीच अक्षरे आहेत,
“नशीब” – या शब्दात तीन अक्षरे आहेत,
“किस्मत”- या शब्दात साडेतीन अक्षरे आहेत,
पण हे चारही शब्द,
“मेहनत”
या शब्दांपेक्षाही लहान आहेत…