Tag: Lokanchya Blood Group Madhe

Attitude Marathi Status

लोकांच्या ब्लड ग्रुप मध्ये,
(+) आणि (-) येते..
आपल्या ब्लड ग्रुप मध्ये “ATTITUDE” येतो…