Tag: Laksh Divyani Ujalali Nisha Ghevuni Navi Ummid

Laksh Divyani Ujalali Nisha

Laksh Divyani Ujalali Nisha

लक्ष दिव्यांनी उजळली निशा घेवूनी नवी उमेद,
नवी आशा होतील पूर्ण मनातील सर्व इच्छा,
दिवाळीच्या तुम्हाला खुप खुप शुभेच्छा…