Tag: Kuthe Janaar Sodun Tula

Majhya Manat Tuch Aahes

Majhya Manat Tuch Aahes

कुठे जाणार सोडून तुला,
जिव माझा तूच आहेस,
कोणी काहीही म्हणू दे,
माझ्या मनात तूच आहेस…