Tag: Kuni Ushiraparyant Jhopun Rahilele

Mi Ushira Uthto Karan

कुणी उशिरापर्यंत झोपून राहिलेलं,
मी बघूच शकत नाही…
म्हणूनच मी उशिरा उठतो!