Tag: Kunachyahi Choice La Hasu Naka

Choice Marathi Sms

Choice Marathi Sms

कुणाच्याही चॉईस ला हसू नका..
कारण,
तुम्हीही कुणाची तरी चॉईस आहात!!!