Tag: Koni Ushira Paryant Jhopun Rahilele

Koni Ushira Paryant Jhopun Rahilele

कोणी उशिरा पर्यंत झोपून राहिलेलं मी बघूच शकत नाही,
म्हणुनच मी उशिरा उठतो…