Tag: Koni Roza Thevla

Aai Baba Msg in Marathi

Aai Baap Sambhale Toch Sukhi Jhala

कोणी रोझा ठेवला..
तर,
कोणी नवराञीचे उपवास ठेवले..
तर,
कोणी श्रावण ठेवले..
परंतु, सुखी तोच झाला ज्याने,
घरात आई बाप ठेवले…
शुभ राञी!