Tag: Koni Manasarakhe Jagat Asate

Dusryache Man Japun Jagne

“कोणी मनासारखं जगत असतं”
आणि
“कोणी दुसऱ्याचं मन जपून जगत असतं…!!”