Tag: Konacyahi Savlikhali Ubha Rahilyavar

Svatache Astitva Nirman Karnyasathi

Svatache Astitva Nirman Karnyasathi

कोणाच्याही सावलीखाली उभे राहिल्यावर
स्वतःची सावली कधीच निर्माण होत नाही,
स्वतःची सावली निर्माण करण्यासाठी
स्वतः उन्हात उभे राहावे लागते…