Tag: Kiti Chan Vatate Na

Swatachi Kalji Ghe Please Majhyasathi

किती छान वाटतं ना,
जेव्हा कोणी तरी म्हणतं,
स्वतःची काळजी घे Please माझ्यासाठी…