Kiti Ajab Aahe Na

किती अजब आहे ना.. ??
माणसाच्या शरीरात ७०% पानी आहे,
पण जखम झाली की रक्त येते,
आणि
माणसाचे ह्रदय रक्ताचे बनलेले असून,
ह्रदय दुखावले की डोळ्यातून पाणी येते…