Tag: Khup Tras Hoto Javalche Dur Hotana

Khup Tras Hoto Javalche Dur Hotana

Khup Tras Hoto Javalche Dur Hotana

खुप त्रास होतो जवळचे दूर होतांना,
म्हणूनच मन घाबरतं आता कुणालाही जवळ करतांना…