Tag: Khup Mansanchi Swapne Ya Eka Vicharamule

Tumchi Swapne Ya Eka Vicharamule Apurn Rahtat

खुप माणसांची स्वप्नं या एका विचारामुळे अपूर्ण राहतात,
तो म्हणजे, लोक काय म्हणतील ?