Tag: Khotya Vachnapeksha Spasht Nakar

Spasht Nakar Nehmi Changla Asto

खोट्या वचनापेक्षा स्पष्ट नकार
नेहमी चांगला असतो…