Tag: Khot Ekayala Tenva Maja Yete

Khote Aikayala Tevha Maja Yete

Khote Aikayala Tevha Maja Yete

खोटं ऐकायला तेव्हा मजा येते,
जेव्हा सत्य अगोदरच माहित असतं…