Tag: Khar Sangu Ka? Janmach Gajnyasathi Jhalay.

Janmach Gajnyasathi Jhalay

Janmach Gajnyasathi Jhalay

खरं सांगू का?
जन्मच गाजण्यासाठी झालायं.
म्हणून तर मित्रांच्या हृदयात,
आणि जळणाऱ्यांच्या नजरेत झळकतोच मी…