Tag: Keval Dnyan Asun Upyog Nahi

Keval Dnyan Asun Upyog Nahi

केवळ ज्ञान असून उपयोग नाही,
ते कसं आणि केव्हा वापरायचं याचंही ज्ञान हवं…