22 March Jagtik Jal Din Sandesh

काय उपयोग तुमच्या पैशांचा,
आणि सोन्याच्या नाण्यांचा,
जेव्हा नसेल तुमच्याकडे,
एकही थेंब पाण्याचा…

पाणी वाचवा… जीवन वाचवा…!!!