Tag: Kalji Karnyapeksha

Kalji Karnyapeksha

काळजी करण्यापेक्षा,
काळजी घेणं केव्हाही चांगलं…!