Tag: Kalji Ghet Ja Swatachi

Take Care SMS Marathi

काळजी घेत जा स्वतःची,
कारण माझ्याकडे
तुझ्यासारखी
दुसरी कोणीही नाही…