Jo Tumchya Anandasathi Haar Manto

Jo Tumchya Anandasathi Haar Manto

जो तुमच्या आनंदासाठी हार मानतो,
त्याच्याशी तुम्ही कधीच जिंकू शकत नाही…