Je Whatsapp Cha Last Seen Hide Kartaat

Je Whatsapp Cha Last Seen Hide Kartaat

जे लोक Whatsapp चा
Last Seen Hide करतात,
त्यांना माझा एक प्रश्न आहे?
आरे नक्की कुणाला घाबरता तुम्ही..?