Tag: Iccha Kiti Vichitra Gosht Aahe

Iccha Kiti Vichitra Gosht Aahe

इच्छा किती विचित्र गोष्ट आहे,
पूर्ण झाली नाही तर क्रोध वाढतो,
आणि पूर्ण झाली तर लोभ वाढतो…