I Love You Marathi SMS

I Love You Marathi SMS

I Love You
म्हणण्यासाठी ३ सेकंद लागतात,
विचार करण्यासाठी ३ मिनिटे लागतात,
समजण्यासाठी ३ तास लागतात,
व्यक्त करण्यासाठी ३ दिवस तर
स्पष्टीकरण देण्यासाठी ३ आठवडे लागतात,
पण सिद्ध करण्यासाठी सगळे आयुष्य लागते…