Tag: Hinsa He Jagatale Saglyat Mothe Paap Aahe

Hinsa He Saglyat Mothe Paap Ahe

हिंसा हे जगातलं सगळ्यात मोठं पाप आहे, मग ती एखाद्या माणसाची असो वा पशुची!