Tag: Ganu: Pappa Jara Car Chi Chavi Dya Na Collage La Jaychay

Ganu Pappa Ani Collage Joke

Ganu Pappa Ani Collage Joke

गणू: पप्पा जरा कारची चावी दया ना… कॉलेज ला जायचंय..
पप्पा: कॉलेज ला जायला कारची काय गरज??
गणू: काय नाय पप्पा… २० लाखाच्या गाडीतून जाऊन जरा हवा करायचीय..
पप्पा: हे घे २० रुपये… ५० लाखाच्या बसमधून जा,
म्हणजे वादळ येईल वादळ…
☺☺☺