Tag: Galun Gelelya Paklya

Manatun Utarlele Kahijan

Manatun Utarlele Kahijan

गळून गेलेल्या पाकळ्या
जशा पुन्हा जुळत नाही,
तसेच
मनातून उतरलेले काहीजण
पुन्हा मनात भरत नाहीत…!!