Tag: Galatlya Galat Hastes

Prem Kartes Tar Aaila Ka Ghabartes

Prem Kartes Tar Aaila Ka Ghabartes

गालातल्या गालात हसतेस,
ओठाने I Love You म्हणतेस,
जर माझ्यावर प्रेम करतेस,
तर आईला का घाबरतेस…