Tag: Gairsamaj Honyachi Tujhi Nehmichich Bhiti

Gairsamaj Honyachi Tujhi Bhiti

गैरसमज होण्याची तुझी नेहमीचीच भीती,
प्रश्न आहे… तुला आपल्या नात्याची समज किती?…