Tag: Eka Chukimule Sampte Te Prem

Khare Prem Status Marathi

एका चुकीमुळे संपते ते प्रेम,
आणि हजारो चुका माफ करते ते खरे प्रेम…