Tag: Ek Satya

Ek Satya

एक सत्य

१०० रूपये कमावल्याच्या आनंदापेक्षा

१० रूपयाची फाटकी नोट खपवल्याचा आनंद मोठा असतो…