Tag: Ek Sangu Prem Tyala Bolat Nahit

Prem Tar Te Aste Jyaat

Prem Tar Te Aste Jyaat

एक सांगू,
प्रेम त्याला बोलत नाहीत,
ज्यात 24 Hours Chatting असतं…
प्रेम तर ते असतं,
ज्यात कितीही भांडणं झाली तरी,
एकमेकांशिवाय राहणं जमत नसतं…