Tag: Ek Kshan Lagto Konalatari Hasavnyasathi

Ayushya Lagte Tyala Visarnyasathi

Ayushya Lagte Tyala Visarnyasathi

एक क्षण लागतो कोणालातरी हसवण्यासाठी,
एक क्षण लागतो कोणालातरी रडवण्यासाठी,
पण फक्त एक नजर लागते प्रेम करण्यासाठी,
आणि आयुष्य लागते त्याला विसरण्यासाठी…