Tag: Ek Gosht Mala Ajunhi Samjali Nahi

Premat Tras Ka Hoto

Premat Tras Ka Hoto

एक गोष्ट मला अजूनही समजली नाही,
“त्रास”
प्रेम केल्याने होतो की,
आठवण आल्याने…