Tag: Ek Divas Asa Yeil

Jevha Reply Dyayla Mi Nasel

एक दिवस असा येईल,
Massage करायला,
तु असेल पण,
Reply द्यायला,
मी नसेल…