Tag: Ek Bai Eka Mhatarila:

Tikli Joke Marathi

Tikli Joke Marathi

एक बाई एका म्हातारीला:
“या वयात सुद्धा कपाळावर ‘टिकली’,
म्हणजे नशिबवान आहात”,

म्हातारी चे मार्मिक उत्तर:
“अगं बाई *टकल्या* *टिकला*
म्हणून *टिकली* *टिकली*”