Tag: Dusryasathi Dolyat

Dusryasathi Dolyat Pani Aale Ki

दुसऱ्यासाठी डोळ्यात
पाणी आलं कि समजावं,
आपल्यात अजुन
माणुसकी शिल्लक आहे…