Tag: Dusryansathi Dolyaat Pani Ale Ki Samjav

Dusryansathi Dolyaat Pani Ale Ki

दुसऱ्यांसाठी डोळ्यात पाणी आलं की समजावं,
आपल्यात माणुसकी अजून शिल्लक आहे…