Tag: Dusaryala Khush Thevnyasathi

Prem Asunahi Nahi Ase Dakhvave Lagate

Prem Asunahi Nahi Ase Dakhvave Lagate

दुसऱ्याला ‪खुश‬ ठेवण्यासाठी,
‪‎डोळ्यातलं पाणी‬ लपवावं लागतं..
खुप ‪‎प्रेम‬ असूनही नाही असं दाखवावं लागतं…