Tag: Dosh Lapvla Ki To Motha Hoto

Dosh Lapvu Naka Kabul Kara

Dosh Lapvu Naka Kabul Kara

दोष लपवला की तो मोठा होतो आणि कबूल केला की नाहीसा होतो…