Tag: Don Goshti Sodun Maitri Kara

Don Goshti Sodun Maitri Kara

Don Goshti Sodun Maitri Kara

*दोन* गोष्टी सोडुन *मैञी* करा,
एक *खोटेपणा* आणि दोन *मोठेपणा…!*