Tag: Divas Hi Purat Nahi Tujhi Aathvan Kadhayala

Aathvan Shayari in Marathi

दिवस ही पुरत नाही तुझी आठवण काढायला,
तुला ही जमतं का गं,
माझ्या आठवणीत रमायला…