Tag: Divas Hi Purat Nahi Tujhi Aathvan Kadhayala

Divas Hi Purat Nahi Tujhya Aathvanit

दिवस ही पुरत नाही तुझी आठवण काढायला,
तुला ही जमतं का गं,
माझ्या आठवणीत रमायला…