Tag: Dile Tevha Prem

Prem Bhetale Tar Sanmaan Ahe

दिले तेव्हा प्रेम
महान देणगी आहे..
प्राप्त झाले तेव्हा
तो सर्वोच्च
सन्मान आहे…