Tag: Devala Je Magitale

Devala Mi Tula Magitale

Devala Mi Tula Magitale

देवाला जे मागितलं,
ते सर्व मिळालं..
पण जेव्हा तुला मागितलं,
ते देवालाही नाही देता आलं…