Tag: Chehryavar Nehcmich Hasu

Aale Jari Dole Bharun

चेहऱ्यावर नेहमीच हसू,
पण मनात खूप काही साठलेलं..
आले जरी डोळे भरून,
ते कोणालाही न दिसलेलं…!!