Tag: Chalu Aslela Vartmankal Najuk Aahe Ase Manne Mahnje

Aayushyatil Pratyek Kshan Sarvottam Aahe

Aayushyatil Pratyek Kshan Sarvottam Aahe

चालू असलेला वर्तमानकाळ नाजूक आहे असे मानणे म्हणजे,
आयुष्यातील सर्वात मोठा भ्रम आहे.
आयुष्यातील प्रत्येक क्षण सर्वोत्तम आहे असे मानणारा व्यक्ती सुखी राहू शकतो…