Boss: Tula Aaj Ratriparyant Thambun File Purn Karavi Lagel

Boss: Tula Aaj Ratriparyant Thambun File Purn Karavi Lagel

बॉस: तुला आज रात्रीपर्यंत थांबून फाईल पुर्ण करावी लागेल, ज्युनियर: माफ करा सर, पण मला नाही जमणार, बॉस: का नाही जमणार? ज्युनियर: माझ्या धंद्याची वेळ होते, बॉस: म्हणजे? ज्युनिअर: रात्री मी रिक्षा चालवतो, फक्त कंपनीच्या पगारात घर थोडीच चालतंय, बॉस: बस कर यार, आता काय रडवणार का मला? कधीतरी ये रात्री आपल्या बायको पोरांना घेऊन … Read more