Tag: Bhutkalachya Aathvanit Ramun

Chinta Karne Mhanje Murkhpana

भूतकाळाच्या आठवणीत रमून,
भविष्याची चिंता करणे
याला मूर्खपणा म्हणतात…