Tag: Bharun Aalelya Aabhalala Hirvaiche Daan Deu

Ek Tari Zaad Lau

भरून आलेल्या आभाळाला हिरवाईचं दान देऊ,
या पावसाळ्यात एक तरी झाड लाऊ…